Вы здесь

Paziņojums par tehnisko specifikāciju, detalizēta diskusija ar klientu aprīkojumu.
Izbraukšana uz objekta eksperta (ja nepieciešams)
Piegādes un pasūtīšanas līguma sagatavošana, apstiprināšana un parakstīšana ar klientu
Iekārtu izkārtojuma plāna izstrāde un koordinācija ar klientu ražošanas vietā
Iekārtu Transportēšana no ražotāja uz pircēja ražotni
Servisa inženieri uzraudzīja iekārtu uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā
Klientu apkalpošanas personāla apmācība, lai strādātu pie piegādātās iekārtas